HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG MN SƠN CA

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

NĂM HỌC 2022-2023

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2021-2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022-2023. Ngày 10/10/2021 tại Trường MN Sơn Ca đã tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022-2023. Tham dự Hội nghị gồm có 25 CB-GV-NV của trường.

z3788074858810_d0b0368dfcda983730f67b12d9b48f88

z3788074892061_2975782729e8d38a80921616f539bc67

Hội nghị đã nhất trí bầu ra:

– Đoàn Chủ tịch gồm 02 đại biểu: Bà Nguyễn Thị Ánh Tú – Hiệu trưởng nhà trường; và Bà Phan Thị Kiều Trang – chủ tịch công đoàn

z3788074860677_b94699632acddd7f2843314151172430

– Đoàn Thư ký gồm 02 đại biểu: Bà Dương Thị Hồng Nhung và bà Nguyễn Thị Lan Vân

z3788074862526_4b9b8ead1c64f49e325639de160aa413

– Bà Nguyễn Thị Diễm: Dẫn chương trình Hội nghị

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị viên chức và người năm học 2022-2023 đã diễn ra sôi nổi, tích cực.

z3788074894361_a5d5f7ffe31d043a43123ca39926ae28

z3788074896134_584b27c5c1af375d2e92936c06d9aae0

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021-2022; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm học 2021-2022; Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2021-2022; quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2023; Báo cáo các hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2021-2022 và chương trình công tác năm học 2022-2023; Khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị và công đoàn có thành tích trong công tác năm học 2021-2022; Phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng với Công đoàn cơ sở;

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu lớn của nhiệm vụ năm học 2022-2023 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu thi đua đã đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.
Cuối cùng bà Nguyễn Thị Ánh Tú – Hiệu trưởng nhà trường đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của viên chức và người lao động trong nhà trường và động viên, khuyến khích các thành viên trong nhà trường không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra…

z3788074818569_0879d04d1d9cd5fb7e5fd652ee2996af

Nguồn: Lê Thị Tiền