HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2022

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2022

Ngày 08/10/2022, Chi bộ trường MN Sơn Ca đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2022. đến dự Hội nghị có đ/c  – Huỳnh Thị Ngọc Thu – Đảng UV, Văn phòng Tuyên giáo Đảng ủy xã Bình Phú giám sát chi bộ và 22/22 đ/c Đảng viên của chi bộ tham dự.

Trên cơ sở của Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU ngày 16/9/2022 về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022″. Chi bộ đã rà soát, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 theo đúng hướng dẫn, kế hoạch của trên, bảo đảm dân chủ, đạt mục đích yêu cầu đề ra.

z3792973522200_d2a0b88edc7e87024dc3623459cd1929 z3793224580036_eff06b27b8a75ff558dee234774cf990

Hội nghị đã đánh giá, nhận xét, đóng góp ý kiến, nêu bật những mặt mạnh, hạn chế khuyết điểm của từng cán bộ, đảng viên trên cương vị chức trách nhiệm vụ được giao. Qua đó, các đảng viên trong chi bộ đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, đặc biệt là hạn chế, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kết quả Hội nghị có 18/22 đ/c Hoàn thành tốt nhiệm vụ và 04/22 đ/c Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Thu đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của chi bộ, đồng thời yêu cầu tập thể chi bộ và từng đồng chí Đảng viên cần phát huy những ưu điểm đã đạt được, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, kiểm điểm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; nêu cao quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo chi bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đã đề ra.

Nguồn: Lê Thị Tiền